No Naziv Grad / City Name Odluka - Bosanski Odluka - Hrvatski Одлука - Српски Akcija / Action
241 Mezarje na Stupu Ilidža
242 Mir Muhamedova (Mehmedi Mustaj-begova) džamija Čajniče
243 Mlinovi na rijeci Plivi (mlinčići) Jajce Mills on Pliva river
244 Most Mehmed-paše Sokolovića Višegrad Mehmed-paša Sokolović bridge
245 Most na Dumanu Livno Bridge over the Duman
246 Muftijin konak Tešanj
247 Muhamed-Mehmed-Čauševa (Tekijska) džamija Konjic
248 Mural i Mozaik Zuke Džumhura Konjic
249 Musa pašina džamija u Dušanovu (Novoj Kasabi) Milići Musa-paša Mosque in Dušanovo(Nova Kasaba)
250 Musaf Fadil-paše Šerifovića, Šerifovića Kur'an Sarajevo
251 Musafirhana (Salihagića kuća) Fojnica Musafirhana (Salihagić house)
252 Musafirhana - Mulalića kuća Jajce Musafirhana-the Mulalić House
253 Muslibegovića kuća u Brankovcu Mostar Muslibegovića house in Brankovac
254 Muzej Drvar
255 Muzej drvorezbarstva 'Mulićev rekord' Konjic
256 Muzička škola Travnik
257 Nalazište stećaka Raonići Višegrad
258 Natpis Mastana Bubanjića u Stijeni u Donjoj Drežnici Mostar Inscription of the Mastan Bubanjić in Stjena in Donja Drežnica
259 Nekadašnja ženska gimnazija kod Drvenije Sarajevo
260 Nekropola kapetana Džinića u mezarju Bosanska Gradiška / Gradiška
261 Nekropola Mramorje u Bulatovcima Kalesija
262 Nekropola sa nišanima u Sudićima Čajniče
263 Nekropola sa stećcima Baba u Bitunji Berkovići Necropolis with stećak tombstones Baba in Bitunja
264 Nekropola sa stećcima Barzonja Posušje
265 Nekropola sa stećcima Batovo Čajniče
266 Nekropola sa stećcima Crkvina u Donjoj Drežnici Mostar Necropolis with stećak tombstones crkvina in Donja Drežnica
267 Nekropola sa stećcima Donje Bare Posušje
268 Nekropola sa stećcima Dugo Polje, Blidinje Jablanica Necropolis with stećak tombstones 'Dugo Polje', Blidinje
269 Nekropola sa stećcima Gvozno polje Kalinovik
270 Nekropola sa stećcima i nišanima u Krupcu Istočna Ilidža Necropolis with stećak and nišan tombstones in Krupac