No Naziv Grad / City Name Odluka - Bosanski Odluka - Hrvatski Одлука - Српски Akcija / Action
211 Konak Suljagića sa pratećim objektima u Špionici Srebrenik
212 Kraljev grob Zastinje Jajce King’s Tomb Zastinje
213 Krzlar-agina džamija Mrkonjić Grad
214 Kuća i povijesni objekt, sjedište kadije, iz vremena Osmanlija Srebrenica
215 Kuća Ibre Alagića Cazin
216 Kuća na Luci (vakuf Hatidže Hajdarbegović) Stolac House on Luka (Vakuf of Hatidža Hajdarbegović)
217 Kuća Pascolo Banja Luka
218 Kuća Paše Ðumišić u ulici Sime Pandurovića 67 Banja Luka
219 Kuća porodice Gašić u ulici Kralja Petra I Karađorđevića br. 1 Mrkonjić Grad
220 Kuća porodice Kapidžić (vojvode Pere Krece 58) Banja Luka Kapidžić house
221 Kuća Šeranića u Gornjem Šeheru Banja Luka Šeranić house in Gornji Šeher
222 Kuća u Bradama (vakuf Hadžijunuzage Mehmedbašića) Stolac House in Brada (Vakuf of the Hajji Junuz-agha Mehmedbašić)
223 Kuća Zehre Bahtijarević u ulici Prote Todora Srdića 2 Banja Luka
224 Kuća, muzej i radionica drvorezbarskih proizvoda 'Rukotvorine', vlasništvo Nikšić Besima Konjic
225 Kula i prateći objekti porodice Čokljat Stolac
226 Kula Radetina Cazin
227 Kula u Argudu Konjic
228 Lala-pašina (Beglučka) džamija Livno Lala-paša (Begluk) mosque
229 Lalića kula Ljubuški
230 Legat Stojana Čelića Bosanski Novi / Novi Grad Stojan Čelić Legacy
231 Lokacija antičkog Kreševa iz ranog srednjeg vijeka Kreševo Site of the antique Kreševo from early medieval period
232 Lokalitet neolitskog naselja Lug Goražde Site of the neolithic settlement Lug
233 Maldovan-pašina džamija Čajniče Maldovan pasha mosque
234 Manastir Gomionica Banja Luka
235 Manastir Rmanj u Martinbrodu Bihać Rmanj monastery in Martin Brod
236 Marevska kosa (stećci) i Borjanice (nišani) Foča
237 Medresa Bosanska Gradiška / Gradiška Medresa
238 Medvjed kula Jajce Medvjed tower
239 Mehdibegova džamija (Hiseta) Banja Luka Muhdibeg(Hiseta) mosque
240 Memorijalni spomenik žrtvama holokausta 1941-45 Židova Mostara ) Mostar