No Naziv Grad / City Name Odluka - Bosanski Odluka - Hrvatski Одлука - Српски Akcija / Action
181 Hram/Crkva Uspenja Presvete Bogorodice u Gabeli Čapljina
182 Husein beg džamija Bosanski Brod Husein-beg Mosque
183 Husein Hodžina (Ćišića) džamija Mostar Husein Hodža (Ćišića) mosque
184 Ibrahim-begova džamija Jajce Ibrahim beg mosquee
185 Industrijsko naslijeđe - Stara solana Kreka Tuzla The industrial heritage - Old production of salt Kreka
186 Isa begova tekija Sarajevo Isa bey tekke
187 Isposnica i manastirska crkva u Ratajama, Miljevina Foča Monk's Cell and Monastic Church in Rataje, Miljevina
188 Izvorni materijali (negativi) kinematografskih djela BiH Sarajevo
189 Jasja Hodžin (Jasja Esfelov) mesdžid Mostar Jasja Hojja (Jasja Esfelov) masjid
190 Javna česma uz Repovačku džamiju Konjic
191 Javni objekat zgrada Gradske galerije Bosanski Novi / Novi Grad
192 Javno ljetno kupalište Stolac Public summer bathing beach
193 Jevrejsko groblje Bihać
194 Jevrejsko groblje Sutina Mostar Jewish cemetery Sutina
195 Junuz Čauš (Čaršijska) džamija Konjic
196 Kadi Osman efendije džamija (Šehova džamija) Foča
197 Kameni (zidani) most (Rimski most) u selu Vrancima Kreševo
198 Kameni rimski most u Starom Majdanu Sanski Most Stone Roman bridge in Stari Majdan
199 Kasnoantička bazilika u Dabravinama Vareš Late antique basilica in Dabravine
200 Kasnoantička bazilika u selu Vrba Glamoč
201 Katakombe u Jajcu Jajce Catacombs in Jajce
202 Katolička crkva Presvetog Srca Isusovog Brčko Catholic Church of the Heart of Jesus
203 Katoličko groblje i nekropola stećaka Kreševo Catholic’s cemetery and necropolis with stećak tombstones
204 Kaursko groblje (stećci) i muslimansko groblje (Bor) u Hrđavcima Foča
205 Kaursko groblje na Borcima Konjic
206 Kaursko groblje u Vrbljanima Konjic
207 Kebkebir hadži Ahmeda (Mišćina) džamija Sarajevo
208 Kompleks stambenih objekata na Ðiđikovcu Sarajevo Residential complex on Ðiđikovac
209 Konak (bedemski zid, bedemski put, ostaci objekta) Bihać
210 Konak - nekadašnja gradska vijećnica Gračanica