No Naziv Grad / City Name Odluka - Bosanski Odluka - Hrvatski Одлука - Српски Akcija / Action
1681 Ulica maršala Tita i spomenik oslobodiocima Sarajeva Sarajevo
1682 Ulica Vilsonovo šetalište Sarajevo
1683 Unikatna knjiga «Rudarsko-metalurški priručnik» Kreševo
1684 Upravna zgrada rudnika sa tornjem Zenica
1685 Uskotračna pruga sa pratećim objektima na relaciji Sarajevo-Pale-Prača-Višegrad Sarajevo
1686 Utvrde Fortica, Stolac, Mali Grad, Sveta Gora i Merdžan Grad u Podveležju Mostar
1687 Vakufska palata Banja Luka
1688 Vijadukt Sjekose Čapljina
1689 Vila "Solvay" Lukavac
1690 Vila - Upravna zgrada i tehnički muzej Zavidovići
1691 Vila Andraša Skibara Zvornik
1692 Vila Bozić Banja Luka
1693 Vila sa kulom Mehmeda ef. Spahića na Pijesku Mostar
1694 Visuć grad Drvar
1695 Vještačka nekropola sa 84 stećka na obali Bilečkog jezera Bileća
1696 Voda u selu Biljačić Zavidovići
1697 Vojna utvrda Strač Trebinje
1698 Vojno groblje - šehitluci u Samoboru Goražde/Novo Goražde
1699 Zavičajna zbirka Etno avlije Mačkovac Banovići
1700 Zbirka Galerije likovnih umjetnosti Banja Luka
1701 Željeznička kompozicija (lokomotiva i šest vagona) u Mliništu Mrkonjić Grad
1702 Zemljani tumuli na Kupreškom polju Kupres
1703 Ženska osnovna škola Banja Luka
1704 Zgrada "Vila Karamata" Lukavac
1705 Zgrada - kino "Centar" Tuzla
1706 Zgrada bivše banke, a sada Civilne zaštite i zgrada do nje na južnoj strani u kojoj je sada apoteka Atom Zvornik
1707 Zgrada bivše uskotračne željezničke stanice Jezero Šipovo
1708 Zgrada bivše željezničke stanice Steinbeis, kasnije Šipad, kasnije JDŽ Jajce
1709 Zgrada Gimnazije Cazin
1710 Zgrada Gradske uprave Banja Luka