No Naziv Grad / City Name Odluka - Bosanski Odluka - Hrvatski Одлука - Српски Akcija / Action
1651 Stećci u Vitinici - Brđacima Sapna
1652 Stranjakova kuća (kuća porodice Medar u Podgradu bb) Stolac
1653 Stražara pored mosta preko rijeke Neretve Čapljina
1654 Šudžauddin (Čaršijska) džamija Rogatica
1655 Sukija džamija u gradu Bosanska Gradiška / Gradiška
1656 Sultan džamija Bosanska Gradiška / Gradiška
1657 Sultan džamija - Orahova Bosanska Gradiška / Gradiška
1658 Sultanova - Carska džamija Kotor Varoš
1659 Svetište «Voda Sv. Jakova» u Deževicama Kreševo
1660 Svirac džamija Gradačac
1661 Tahte (zamjena za crkvena zvona) u selu Vranci Kreševo
1662 Tahvilagina (Dugomahalska) džamija Kladanj
1663 Tarevska džamija - stara Kladanj
1664 Temelji manastira - crkve u Gnionici - Kaluđeru Lukavac
1665 Termoelektrana Sarajevo - Marijin Dvor Sarajevo
1666 Tradicionalne lađe i skele na Savi Bosanska Gradiška / Gradiška
1667 Tuholjska džamija - stara Kladanj
1668 Turba na Hairbašči Ključ
1669 Turbe i Kaursko groblje u Repovcima Konjic
1670 Turbe sa starim nišanima u Strgačini Rudo
1671 Turbe Šejha Murata u Kolunu Foča
1672 Turbe Sijerčić bega Višegrad
1673 Turbe Smail-age Čengića u Lipniku Gacko
1674 Turbe Sultana-efendije Fatiha Vlasenica
1675 Turbeta na Gradu i u Gradu Ključ
1676 Tursko groblje sa nišanima (blizu 200 nišana), srušeno turbe i stećci (35-40 stećaka) Rudo
1677 Tursko šehidsko groblje Nišani u Ustikolini Foča
1678 Tursko šehidsko groblje u Jošanici Foča
1679 Tvornica opeke IGM Usora, Jelah Tešanj
1680 Tvrđava i manastir Glogovac u Babićima Šipovo