No Naziv Grad / City Name Odluka - Bosanski Odluka - Hrvatski Одлука - Српски Akcija / Action
1621 Stara škola u Hrasnici Ilijaš
1622 Stara željeznička stanica Lukavac
1623 Stara željeznička stanica Hum Trebinje
1624 Stara željeznička stanica Uskoplje-Ivanica Ravno
1625 Stare mlinice u naseljenom mjestu Baljci Bileća
1626 Stari grad Teočak
1627 Stari grad Kaštele Fojnica
1628 Stari grad Kozograd Fojnica
1629 Stari grad Kutuzero Srebrenica
1630 Stari grad Toričan u Varošluku Travnik
1631 Stari kameni most Vareš
1632 Stari nišani iz otomanske imperije na lokaciji sela Sijerci Sokolac
1633 Staro groblje Gošić Polje Goražde
1634 Staro groblje u Lađevcima Čelinac
1635 Staro groblje u Markovcu Čelinac
1636 Staro muslimansko groblje Modro Polje Foča
1637 Staro muslimansko groblje u Rostovu Bugojno
1638 Staro muslimansko mezarje u Starom selu Mrkonjić Grad
1639 Staro pravoslavno groblje na kladuško-gliničkoj gradini Velika Kladuša
1640 Staro šehidsko mezarje "Šehidi" na Nekuku u Njivicama Stolac
1641 Staro tursko groblje na lokalitetu Madžarevo brdo u Miljevini Foča
1642 Starobosanska kućica u Gornjoj Mahali bb Fojnica
1643 Stećak sa sarkofagom i pokrovom sa lokacije Pavlovac, Lukavica Lukavica
1644 Stećak u Nedžarićima Sarajevo
1645 Stećci Konjic
1646 Stećci i srednjovjekovna građevina u selu Brižina, Rostovo ravno Bugojno
1647 Stećci kraj potoka Ričina Posušje
1648 Stećci Rostovo ravno kod SKI centra Rostovo Bugojno
1649 Stećci u Donjoj Strmici Rudo
1650 Stećci u selu Pervizi Bjelašnica