No Naziv Grad / City Name Odluka - Bosanski Odluka - Hrvatski Одлука - Српски Akcija / Action
1501 Rimski termincijski natpis Blizanci u Vaganu Šipovo
1502 Rimsko groblje Čajniče
1503 Rimsko naselje i kasnoantička bazilika Grič-Pauša u Raštanima Banja Luka
1504 Rimsko naselju Kućerine u Golešima-Ðurđevićima Banja Luka
1505 Rodna kuća Zuke Džumhura Konjic
1506 Rovinjska džamija Bosanska Gradiška / Gradiška
1507 Rt Kula u Dračevu Čapljina
1508 Šah Hanume džamija u Šepku Zvornik
1509 Sahat kula Tešanj
1510 Salahovića kuća - Halilovača u Dživaru, Bihovo Trebinje
1511 Samostalna obrtničko brijačka radnja "Skaka Abdulah" Sarajevo
1512 Samostan "Josipovac" u Slavinovićima Tuzla
1513 Samostan sestara milosrdnica Banja Luka
1514 Sarajevski ratni tunel (kuća porodice Kolar) u Donjem Kotorcu općina Ilidža Ilidža
1515 Sarkofazi uz Ferhad-pašinu (Čaršijsku) džamiju Žepče
1516 Savića kuća Drvar
1517 Sefer pašino turbe Ilijaš
1518 Šeh Sinanova džamija Srebrenik
1519 Šehitluci sa nekropolama stećaka i tumulusima u selu Nekapi Foča / Ustikolina
1520 Šejh Pirin mesdžid (Tabačka džamija) Foča
1521 Šejh Sulejmanovo turbe Busovača
1522 Selimovića gradina Tomislavgrad
1523 Selo Ligati u Ustikolini  Foča / Ustikolina
1524 Selo srednjevjekovnih rudara i kovača Kreševo
1525 Selo Vitkovci Teslić
1526 Semizova kuća općina Ilidža Ilidža
1527 Sinan-pašina džamija (Žabljačka džamija) Ljubuški
1528 Skender-pašina džamija u Šćipama Prozor
1529 Šobića groblje Drvar
1530 Sokol džamija - Orahova Bosanska Gradiška / Gradiška