No Naziv Grad / City Name Odluka - Bosanski Odluka - Hrvatski Одлука - Српски Akcija / Action
1471 Praistorijski nalaz Pećina u Barlovcima Banja Luka
1472 Praistorijski pojedinačni nalaz Tijesno Vrbasa u Ljubačevu Banja Luka
1473 Praistorijsko naselje Gromile Šipovo
1474 Praistorijsko naselje i srednjovjekovna nekropola Zemunica u Radosavskoj-Plavljanima Banja Luka
1475 Praistorijsko naselje Lipik u Krupi na Vrbasu Banja Luka
1476 Praistorijsko naselje Mišarica u Bijelom Potoku Banja Luka
1477 Praistorijsko naselje Ober u Radosavskoj Banja Luka
1478 Praistorijsko pećinsko naselje Hajdučka špilja u Bijelom Potoku Banja Luka
1479 Praistoriski pojedinačni nalaz Potkozarje Banja Luka
1480 Pravoslavna crkva - Stari kameni hram na Prkosima sa spomenicima sveštenicma Bosanski Petrovac
1481 Pravoslavna crkva sa grobljem u Vitovlju Travnik
1482 Pravoslavna crkva u selu Vagan Glamoč
1483 Pravoslavno groblje u Gornjem Zoviku, Kalajdžije Brčko
1484 Prethistorijsko naselje Nebo Travnik
1485 Prhalj džamija Foča
1486 Prirodna i kulturna cjelina Oglavak s tekijom, turbetima i grebljima Fojnica
1487 Prirodno i historijsko dobro u selu Ledići Trnovo
1488 Prkanjska džamija (Sulejman-pašina džamija) Konjic
1489 Prva školska zgrada u Jelahu Tešanj
1490 Puhulum džamija Bosanska Dubica / Kozarska Dubica
1491 Radnički dom Drvar
1492 Rahićka džamija Brčko
1493 Ratajska džamija (Begovska, Čengića džamija) Foča
1494 Reljef akademskog kipara Vladimira Herljevića u bedemu Kapetanove kule Bihać
1495 Rimska (Kosorska) ćuprija u Blagaju Mostar
1496 Rimske terme Tomislavgrad
1497 Rimski lokalitet gradina Sastavci Sanski Most
1498 Rimski metalurški pogon Stratinska 1 u Stratinskoj-Pranjićima Banja Luka
1499 Rimski most na rijeci Šujica Tomislavgrad
1500 Rimski spomenik i srednjovjekovna nekropola Mramorje u Golešima-Ðurđevićima Banja Luka