No Naziv Grad / City Name Odluka - Bosanski Odluka - Hrvatski Одлука - Српски Akcija / Action
91 Desna bočna strana Japodske kamene urne iz Golubića Bihać The right-hand side of the Japodi stone urn from the village of Golubić
92 Dizdareva džamija Jajce Dizdar Mosque
93 Djevojačka džamija (Stara džamija) u Gornjoj Seonici Konjic
94 Dom ZAVNOBIH-a Mrkonjić Grad ZAVNOBIH Centre
95 Drvorezbarske rukotvorine radionice Konjic
96 Dva lokaliteta u Ledićima Trnovo
97 Dvor Srpskopravoslavne zvorničko-tuzlanske eparhije Tuzla Palace of the Serb Orthodox Christian Zvornik-Tuzla Eparchy
98 Džabića kula u Vrapčićima Mostar
99 Džaferovića (Šerkovića) džamija u Donjoj Bijenji Nevesinje Džaferovića (Šerkovića) Mosque in Donja Bijenja
100 Džamija Ajnebeg Deda (džamija Ključkih kapetana) Gacko Ajnebeg Dedo's Mosque
101 Džamija Barake u Grahovu Velika Kladuša
102 Džamija Čurčinica Livno Čurčinica mosque
103 Džamija Delići - Donja džamija Gračanica
104 Džamija Hadži Ali-bega Lafe Mostar Hajji Ali-bey Lafo mosque
105 Džamija Hadži Hanume Ljubović Nevesinje Hajji Hanuma Ljubović mosque
106 Džamija Hadži Memije Hadžiomerovića u Cernici Mostar Mosque of Hajji Memija Hadžiomerović in Cernica
107 Džamija iz 1463. godine na lokalitetu Kraljeva Sutjeska Kakanj Mosque in Kraljeva Sutjeska dates from 1463
108 Džamija Mehmed-paše Kukavice Foča Mehmed-paša Kukavica Mosque
109 Džamija Milošnik (Bušatlijina) Livno Milošnik (Bušatlija) mosque
110 Džamija s drvenom munarom u Jezerskom Bosanska Krupa
111 Džamija sa haremom u Šabićima Velika Kladuša
112 Džamija Tekija Bosanska Gradiška / Gradiška Mosque the Teeke
113 Džamija u Ćojluku - Stara džamija Srebrenik
114 Džamija u Goranima Konjic Mosque in Gorani
115 Džamija u Gornjim Potočarima Srebrenica
116 Džamija u Kazancima Gacko Mosque in Kazanci
117 Džamija u Kraljevoj Sutjesci Kakanj Mosque in Kraljeva Sutjeska
118 Džamija u Lizopercima Prozor Mosque in Lizoperci
119 Džamija u mahali Crvena Rijeka Srebrenica
120 Džamija u Međuriječju Čajniče