No Naziv Grad / City Name Odluka - Bosanski Odluka - Hrvatski Одлука - Српски Akcija / Action
31 Ahivski fondovi, zbirke i biblioteke koji se čuvaju u JU Historijski arhiv Sarajevo
32 Aladža džamija (Džamija Hasana Nazira) Foča Aladža mosque( Hasan Nazir mosque)
33 Ambijent Prijeke Čaršije Foča
34 Ambijentalno ruralna cjelina Bobovački brijeg u Umoljanima Trnovo
35 Antički vojni logor na Gračinama u Humcu Ljubuški Antique-era military camp at Gračine in Humac
36 Arheološki lokalitet At Mejdan Sarajevo Archaeological site At Mejdan
37 Arheološki lokalitet Butmir Ilidža Archaeological site Butmir
38 Arheološki lokalitet Crkvina (Ledinica) Livno Archaeological site of Crkvina (Ledenica)
39 Arheološki lokalitet Debelo Brdo Sarajevo Archaeological site Debelo Brdo
40 Arheološki lokalitet Lištani - Podvornica Livno Archaeological site Lištani – Podvornice
41 Arheološki lokalitet Mekota Bosanski Novi / Novi Grad
42 Arheološki lokalitet Rešetarnica Livno Archaeological site of Rešetarica
43 Arheološki lokalitet u Potočanima Livno Archaeological site in Potočani
44 Arheološki lokalitet Vašarovine Livno
45 Arheološki lokalitet Veliki i Mali Han u Lištanima Livno Archaeological site Veliki and Mali Han in Lištani
46 Arheološki lokalitet Zaketuša Srebrenik
47 Arheološko nalazište Okolište - Brijegovi Visoko Archaeological site Okolište - Brijegovi
48 Arheološko nalazište Villa Rusticae u Višićima Čapljina Archaelogical site Villa Rusticae in Višići
49 Arheološko područje Obre II u Čatićima Kakanj
50 Arheološko-prirodno nalazište Zelena pećina u Blagaju Mostar Archaeological-natural site Zelena pećina in Blagaj
51 Arhivska građa (pokretno dobro)Arhiva Bosne i Hercegovine Sarajevo
52 Arhivska građa Arhiva RS Banja Luka Archive holdings of the Archives of RS
53 Atik Ali-pašina džamija (Musluk džamija) Foča Atik Ali-paša (Musluk) mosque
54 Atik džamija - Savska džamija Brčko Atik mosque - Sava mosque
55 Atik džamija Bijeljina Atik mosque
56 Austrijska vila na Varošnicama Jajce Austrian Villa at Varošnice
57 Azizija džamija u Brezovom Polju Brčko Azizija Mosque in Brezovo Polje
58 Bajazid Hodžin mesdžid Mostar Bajezid hojja masjid
59 Banjalučka kapija Jajce Banja Luka gatehouse
60 Banska palata Banja Luka