No Naziv Grad / City Name Odluka - Bosanski Odluka - Hrvatski Одлука - Српски Akcija / Action
301 Nekropola stećaka Glavatičevo-Krupac Konjic
302 Nekropola stećaka Glavatičevo-Lađanica Konjic
303 Nekropola stećaka i nišani u Faletićima Sarajevo
304 Nekropola stećaka između Mira i Stupnog Dola Vareš
305 Nekropola stećaka Jasik u selu Gračanica Živinice
306 Nekropola stećaka Kaurlaš u Zagrlju Novi Travnik
307 Nekropola stećaka Lipa Tomislavgrad
308 Nekropola stećaka Ljubinje Ljubinje Necropolis of stećak tombstones Ljubinje
309 Nekropola stećaka Maculje (Kameni svatovi) u Rostovu Novi Travnik
310 Nekropola stećaka na Dabića poljani ispod planine Bahtijevice Konjic Necropolis with stećak tombstones in Dabića (Velika) poljana, on the slopes of Mt. Bahtijevica
311 Nekropola stećaka na Diliću, Bijača Ljubuški
312 Nekropola stećaka na lokalitetu Gajine u Glavatičevu Konjic Necropolis with stećak tombstones at Gajine in Glavatičevo
313 Nekropola stećaka Opara Novi Travnik
314 Nekropola stećaka porodice Nikolić u Vranjevom selu Neum Necropolis of stećak tombstones of Nikolić family in Vranjevo village
315 Nekropola stećaka Potkuk u Bitunji Berkovići Necropolis with stećak tombstones Potkuk in Bitunja
316 Nekropola stećaka Sebešić Novi Travnik
317 Nekropola stećaka u naselju Čičevo Konjic
318 Nekropola stećaka u Ribarima Konjic
319 Nekropola stećaka u selu Bulatovići Konjic
320 Nekropola stećaka u selu Crnići Kreševo
321 Nekropola stećaka u selu Delijaš Trnovo Necropolis with stećak tombstones in Delijaš village
322 Nekropola stećaka u selu Prečani Trnovo Necropolis with stećak tombstones in Prečani village
323 Nekropola stećaka u selu Šabići Trnovo
324 Nekropola stećaka u selu Tuhobići Konjic
325 Nekropola stećaka u selu Zukići Konjic
326 Nekropola stećaka u Trnovu (Glišići) Šekovići
327 Nekropola stećaka Ubosko 1 Ljubinje Necropolis with stećak tombstones Ubosko 1
328 Nekropola stećaka Ubosko 2 Ljubinje Necropolis with stećak tombstones Ubosko 2
329 Nekropola stećaka, aginski nišani, turbe u Zebinoj šumi Foča / Ustikolina
330 Nekropola uz Kapelu (Ponor) u Suhom Polju Jablanica