No Naziv Grad / City Name Odluka - Bosanski Odluka - Hrvatski Одлука - Српски Akcija / Action
271 Nekropola sa stećcima i nišanima u Putojevićima i Kreminu Foča
272 Nekropola sa stećcima i ostacima crkve Zakuk u Bitunji Berkovići Necropolis with stećak tombstones and remains of the church Zakuk in Bitunja
273 Nekropola sa stećcima i tursko groblje u Slapovićima Srebrenica
274 Nekropola sa stećcima Karovići u Batovu Čajniče
275 Nekropola sa stećcima Lokve Berkovići Necropolis with stećak tombstones Lokve
276 Nekropola sa stećcima Mramorje u Musićima Olovo
277 Nekropola sa stećcima Mramorje Čajniče
278 Nekropola sa stećcima na lokalitetu Čengić bara u selu Obalj Kalinovik
279 Nekropola sa stećcima na lokalitetu Česmina glava u Odžacima Konjic Necropolis with stećak tombstones at Česmina glava in Odžaci
280 Nekropola sa stećcima na lokalitetu Crnač u Vojkovićima Istočna Ilidža
281 Nekropola sa stećcima na lokalitetu Gradić u Odžacima Konjic Necropolis with stećak tombstones at the site of Gradić in Odžaci
282 Nekropola sa stećcima na lokalitetu Stare kuće u zaseoku Nikolići, Donje Breške Tuzla
283 Nekropola sa stećcima Risovac Jablanica
284 Nekropola sa stećcima u Bečanima Šekovići
285 Nekropola sa stećcima u Bradini (zaselak Velika) Konjic
286 Nekropola sa stećcima u Budoželjima Vareš Necropolis with stećak tombstones in Budoželje
287 Nekropola sa stećcima u Buratima, Han Stjenice Rogatica Borak (Han-stjenički plateau) necropolis with stećak tombstones
288 Nekropola sa stećcima u Hrančićima Goražde
289 Nekropola sa stećcima u Lavšićima Olovo Necropolis with stećak tombstones in Lavšići
290 Nekropola sa stećcima u Luburić polju Sokolac
291 Nekropola sa stećcima u Luci Ilijaš
292 Nekropola sa stećcima u Račici Konjic Necropolis with stećak tombstones in Račica
293 Nekropola sa stećcima u Razićima Konjic Necropolis with stećak tombstones in Razići
294 Nekropola sa stećcima u selu Nevačka Han Pijesak
295 Nekropola sa stećcima u Sudićima Čajniče
296 Nekropola sa stećcima u Vincu-Kamenica Jajce
297 Nekropola sa stećcima „Mramorje“ u selu Moguš Olovo Necropolis with stećak tombstones at Mramorje in the village of Moguš
298 Nekropola stećaka 'Grčka glavica' u selu Biskup kod Glavatičeva Konjic Necropolis with stećak tombstones 'Grčka glavica' in Biskup village near Glavatičevo
299 Nekropola stećaka Bistro Novi Travnik
300 Nekropola stećaka Doljani Konjic