Naziv <font color='#000099'>Džamija u Priluku</font>
Grad / City Živinice
Name
Odluka - Bosanski
Odluka - Hrvatski
Одлука - Српски