Naziv Uskotračna pruga sa pratećim objektima na relaciji Sarajevo-Pale-Prača-Višegrad
Grad / City Sarajevo
Name
Odluka - Bosanski
Odluka - Hrvatski
Одлука - Српски