Naziv Vila sa kulom Mehmeda ef. Spahića na Pijesku
Grad / City Mostar
Name
Odluka - Bosanski
Odluka - Hrvatski
Одлука - Српски