Naziv Vila - Upravna zgrada i tehnički muzej
Grad / City Zavidovići
Name
Odluka - Bosanski
Odluka - Hrvatski
Одлука - Српски