Naziv Zgrada bivše željezničke stanice Steinbeis, kasnije Šipad, kasnije JDŽ
Grad / City Jajce
Name
Odluka - Bosanski
Odluka - Hrvatski
Одлука - Српски