Naziv Zgrada bivše banke, a sada Civilne zaštite i zgrada do nje na južnoj strani u kojoj je sada apoteka Atom
Grad / City Zvornik
Name
Odluka - Bosanski
Odluka - Hrvatski
Одлука - Српски