Naziv Vojna utvrda Strač
Grad / City Trebinje
Name
Odluka - Bosanski
Odluka - Hrvatski
Одлука - Српски