Naziv Voda u selu Biljačić
Grad / City Zavidovići
Name
Odluka - Bosanski
Odluka - Hrvatski
Одлука - Српски