Naziv Željeznička kompozicija (lokomotiva i šest vagona) u Mliništu
Grad / City Mrkonjić Grad
Name
Odluka - Bosanski
Odluka - Hrvatski
Одлука - Српски