Naziv <font color='#000099'>Crkva svetog Vinka Paulskog, samostan KŠC Sarajevo, Srednja medicinska škola i Poliklinika Sv. Vinko </font >
Grad / City Sarajevo
Name
Odluka - Bosanski
Odluka - Hrvatski
Одлука - Српски