Naziv <font color='#000099'>Džamija sa haremom u Šabićima</font >
Grad / City Velika Kladuša
Name
Odluka - Bosanski
Odluka - Hrvatski
Одлука - Српски