Naziv <font color='#000099'>Historijski muzej BiH</font >
Grad / City Sarajevo
Name
Odluka - Bosanski
Odluka - Hrvatski
Одлука - Српски