Naziv <font color='#000099'> Zavičajna zbirka Boška Karanovića u JU Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje</font >
Grad / City Bosanska Krupa
Name
Odluka - Bosanski
Odluka - Hrvatski
Одлука - Српски