Naziv <font color='#000099'>Graditeljska cjelina - Arheološki lokalitet Glavica sa crkvom sv. Jovana Krstitelja, grobljem i srpskom osnovnom školom u Bilješevu</font >
Grad / City Kakanj
Name
Odluka - Bosanski
Odluka - Hrvatski
Одлука - Српски