Naziv Zemljani tumuli na Kupreškom polju
Grad / City Kupres
Name
Odluka - Bosanski
Odluka - Hrvatski
Одлука - Српски