Naziv <font color='#000099'>Kuća porodice Gašić u ulici Kralja Petra I Karađorđevića br. 1 </font >
Grad / City Mrkonjić Grad
Name
Odluka - Bosanski
Odluka - Hrvatski
Одлука - Српски