Naziv Vještačka nekropola sa 84 stećka na obali Bilečkog jezera
Grad / City Bileća
Name
Odluka - Bosanski
Odluka - Hrvatski
Одлука - Српски