Naziv Visuć grad
Grad / City Drvar
Name
Odluka - Bosanski
Odluka - Hrvatski
Одлука - Српски