Naziv <font color='#000099'>2 kamene krstače u Orašcu</font >
Grad / City Novi Travnik
Name
Odluka - Bosanski
Odluka - Hrvatski
Одлука - Српски