Naziv <font color='#000099'>Hram Svetog Proroka Ilije</font>
Grad / City Gradačac
Name
Odluka - Bosanski
Odluka - Hrvatski
Одлука - Српски