Naziv Vijadukt Sjekose
Grad / City Čapljina
Name
Odluka - Bosanski
Odluka - Hrvatski
Одлука - Српски