Naziv Zgrada u Solunskoj 9
Grad / City Prijedor
Name
Odluka - Bosanski
Odluka - Hrvatski
Одлука - Српски