Naziv <font color='#000099'>Ambijentalno ruralna cjelina Bobovački brijeg u Umoljanima </font >
Grad / City Trnovo
Name
Odluka - Bosanski
Odluka - Hrvatski
Одлука - Српски