Naziv <font color='#000099'> Majdani (kovačke radionice) Alojzija Vojalčića, Mije Jozovića i Mije Gogića u Očevijama</font >
Grad / City Vareš
Name
Odluka - Bosanski
Odluka - Hrvatski
Одлука - Српски