Naziv <font color='#000099'>30 grafika akademika Dževada Hoze iz ciklusa </font >
Grad / City Bihać
Name
Odluka - Bosanski
Odluka - Hrvatski
Одлука - Српски