Naziv <font color='#000099'>Arheološko nalazište Villa Rusticae u Višićima </font>
Grad / City Čapljina
Name <font color='#000099'>Archaelogical site Villa Rusticae in Višići</font>
Odluka - Bosanski
Odluka - Hrvatski
Одлука - Српски