Naziv <font color='#000099'>Hram svetog Proroka Ilije u Puračiću</font >
Grad / City Lukavac
Name <font color='#000099'>Church of St Elijah in Puracic</font >
Odluka - Bosanski
Odluka - Hrvatski
Одлука - Српски