Naziv Zgrada Stare općine
Grad / City Glamoč
Name
Odluka - Bosanski
Odluka - Hrvatski
Одлука - Српски