Naziv <font color='#000099'>Kuća Paše Ðumišić u ulici Sime Pandurovića 67 </font >
Grad / City Banja Luka
Name
Odluka - Bosanski
Odluka - Hrvatski
Одлука - Српски