Naziv <font color='#000099'>Kuća Zehre Bahtijarević u ulici Prote Todora Srdića 2</font >
Grad / City Banja Luka
Name
Odluka - Bosanski
Odluka - Hrvatski
Одлука - Српски