Naziv <font color='#000099'>Džamija u selu Rujnica</font >
Grad / City Zavidovići
Name
Odluka - Bosanski
Odluka - Hrvatski
Одлука - Српски