Naziv <font color='#000099'>Džamija u Polju, Trnovi</font>
Grad / City Velika Kladuša
Name
Odluka - Bosanski
Odluka - Hrvatski
Одлука - Српски