Naziv <font color='#000099'>Džamija s drvenom munarom u Jezerskom </font >
Grad / City Bosanska Krupa
Name
Odluka - Bosanski
Odluka - Hrvatski
Одлука - Српски