Naziv <font color='#000099'>Gradska džamija (džamija u Starom gradu, Mahmudija, Sultan Ahmedova džamija)</font>
Grad / City Prijedor
Name <font color='#000099'>Gradska mosque </font>
Odluka - Bosanski
Odluka - Hrvatski
Одлука - Српски