Naziv <font color='#000099'>Arheološko nalazište Okolište - Brijegovi</font>
Grad / City Visoko
Name <font color='#000099'>Archaeological site Okolište - Brijegovi</font>
Odluka - Bosanski
Odluka - Hrvatski
Одлука - Српски