Naziv <font color='#000099'>Kuća, muzej i radionica drvorezbarskih proizvoda 'Rukotvorine', vlasništvo Nikšić Besima</font >
Grad / City Konjic
Name
Odluka - Bosanski
Odluka - Hrvatski
Одлука - Српски