Naziv Ulica Vilsonovo šetalište
Grad / City Sarajevo
Name
Odluka - Bosanski
Odluka - Hrvatski
Одлука - Српски