Naziv <font color='#000099'>Džamija u Međuriječju</font >
Grad / City Čajniče
Name
Odluka - Bosanski
Odluka - Hrvatski
Одлука - Српски